بسته های آموزشی

بسته های آموزشی بارمان

 تیم ما با توجه به نیاز روز فرزندان این مرز و بوم ساختار آموزشی نوینی را طراحی نموده و متناسب با این ساختار، بسته های آموزشی خود را تولید میکند.

اهداف این ساختار آموزشی: 1-آموزش عملی علوم مختلف. 2-هوش افزایی و شکوفاسازی خلاقیت. 3-آموزش کار گروهی. 

دومینو

دومینو یک بازی فکری تمرکزی می باشد که هیچ گونه محدودیت سنی ندارد.این بازی با چیدن پشت سر هم مهره های مستطیل شکل انجام می شود.پس از اتمام چیدن طرح با بر هم زدن تعادل اولین مهره تمامی مهره ها به صورت زنجیروار فرو  می ریزند.نکته حائز اهمیت در این بازی استاندارد بودن مهره ها می باشد که ساختن سازه های بزرگ را امکان پذیر میکند. 

مسابقات کشوری بارمان کاپ

شرکت رباتیک بارمان برگزار کننده مسابقات بزرگ کشوری بارمان کاپ با همکاری دانشگاه اصفهان می باشد. مسابقات رباتیک بهترین فضای یادگیری رباتیک و یک چالش مهیج برای کودکان و نوجوانان می باشد. این مسابقات هر سال در دانشگاه اصفهان برگزار می گردد. بارمان کاپ در راستای اهداف کلان شرکت رباتیک بارمان و آموزش رباتیک می باشد.