فرم استخدام

YYYY slash MM slash DD
توجه داشته باشید در حال حاضر استخدام نیرو فقط در استان اصفهان انجام می‌شود
Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 50 MB.